De nauwkeurigheid van de netto en bruto doseersystemen

Voor het behalen van consistente vulgewichten.

Frank Goris

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur

Als vervolg op het vorige kennisartikel over het samenspel tussen doseer- en weegsysteem, gaan we in dit kennisartikel verder in op de nauwkeurigheid van de netto en bruto doseersystemen.

Nauwkeurigheid van een weger

De nauwkeurigheid van de weging wordt bepaald door:

Het weegtoestel

 • Bij netto vulsystemen wordt de dosering opgevangen in een weegbunker. Het weegtoestel bestaat uit een elektronische weegmodule die het gewicht van het product in de weegbunker waarneemt.
 • Bij het bruto vulsysteem wordt de dosering direct opgevangen in de zak. Het weegtoestel bestaat dan uit de elektronische weegmodule die het gewicht van het product in de aan de vulmond hangende zak waarneemt.

De door Arodo stabiel gebouwde weegtoestellen geven, in combinatie met geschikte weegelektronica, een hoge weegnauwkeurigheid.

Arodo doseersysteem

Consistente product stroom uit het doseersysteem

Het is aan de fabrikant om het juiste doseersysteem én de juiste producthopper (producttrechter naar het doseersysteem) te selecteren waarbij het van belang is dat het doseersysteem voor een continue een consistente productstroom zorgt. Hoe constanter de productstroom, hoe nauwkeuriger het eindgewicht.

 • Er zijn producten die dermate luchtig kunnen worden dat ze zich als water gaan gedragen. Op dat moment heeft de dosseerschroef het product niet meer onder controle. De silodruk bepaalt dan de snelheid waarmee het product uit de doseerschroef stroomt. Arodo maakt gebruik van diverse technieken om deze ongewenste situatie te voorkomen.
 • Er zijn ook producten die moeilijk met een kantelklep te doseren zijn. Als het product grillige vormen heeft, kan het zijn dat ook hier de uitstroming niet mooi egaal is.
   

Het aanhechten van product op wegende of niet-wegende delen

Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van het soort product en vaak ook van de condities waarin het product verpakt wordt (omgevingsfactoren zoals vochtigheidsgraad).

 • Een bruto dosering heeft volgende vlakken waar het product kan aanhechten:
  • Doseerkop: het product dat hier aangroeit, heeft geen effect op de weging. Tenzij het aangegroeide product op een willekeurig moment in de zak/vulmond zou vallen.
  • Vulmond: het product dat hier aangroeit wordt meteen gewogen. Het is logisch dat alles wat hier aangroeit gewogen is, maar niet in de zak zit.
    
 • Een netto dosering heeft meer contactvlakken en is derhalve minder geschikt voor kleverige producten:
  • Doseerkop: het product dat hier aangroeit, heeft geen effect op de weging. Tenzij het aangegroeide product op een willekeurig moment in de netto weger zou vallen.
  • Netto weger: het product dat hier aangroeit kan via nulstellen elektronisch worden gecompenseerd. Echter als het product de ene keer blijft hangen en een andere keer van de wand loskomt, zullen de gewichten onnauwkeurig zijn.
  • Trechter en vulmond: het product dat hier aangroeit en weer loslaat zal zoals bij de netto weger rechtstreeks een invloed hebben op de weging.
  • Aangezien er bij een netto weger meer contactoppervlakken voor het product zijn, zal een netto weger minder geschikt zijn voor kleverige producten.

Ontmoet de auteur

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur