Het verpakken van luchtige producten

Het verpakkingsproces heeft een impact op het stapelen, de opslag en de houdbaarheid van een product dat verpakt wordt. Zo is het in bepaalde markten belangrijk dat producten goed ‘ontlucht’ worden.

Lees meer