Het samenspel tussen doseer- en weegsysteem

Voor het behalen van consistente vulgewichten.

Frank Goris

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur

Voor het behalen van consistente vulgewichten is een samenspel tussen het doseer- en weegsysteem van groot belang. Het weegsysteem neemt direct het gedoseerde gewicht waar en bestuurt het doseersysteem.

De besturing van het doseersysteem bestaat uit het starten en stoppen van de grof- en fijndosering. Bij schroefdoseersystemen komt daarbij nog het openen en sluiten van kleppen op de grove en fijne doseerschroef welke een abrupt onderbreking van de productstroom mogelijk maakt. Tijdens de doseercyclus neemt het gewicht toe totdat de voorafslag is bereikt. Daarna blijft het gewicht toenemen omdat er nog product onderweg is. Het product dat de doseerinrichting heeft verlaten maar nog niet op de weger is aangekomen, noemt men naval.

Anticiperen

Er ontstaat ook druk op de weger door de impact die het product na de val veroorzaakt op de weger. Alhoewel deze druk praktisch volledig wegvalt na het overschakelen van de grof- naar de fijndoseercyclus, geeft deze een zichtbare tijdelijke uitschieter in het gewicht.

Course of dosing

Het samenspel tussen het doseer- en het weegsystemen vraagt dan ook om optimalisatie waarin het weegsysteem zal moeten anticiperen op wat er navalt uit het doseersysteem. Om die reden zal de weger een bepaald gewicht vóór het eindgewicht afschakelen.

De navalwaarde wordt automatisch in een elektronische weegmodule berekend. Dit doet de weegmodule nadat een weging klaar is. De module wacht dan tot stilstand en vergelijkt de weging met de ingestelde waarde. De module zal de navalwaarde corrigeren met een percentage van het gemeten verschil.

Ontmoet de auteur

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur