Disclaimer

We besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website.

Gebruikersvoorwaarden website

Bij Arodo besteden we de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Arodo kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Arodo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie. Dit geldt ook voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Arodo niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Ook aanvaardt Arodo geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Arodo via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Arodo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, is in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend. Wij garanderen niet dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.