Automatisering in moderne verpakkingslijnen

En hoe we bijdragen aan de 'Factory of the Future'.

Frank Goris

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur

Bij het ontwerpen en produceren van verpakkingsmachines speelt automatisering een steeds grotere rol. Innovatie ligt niet langer op het bord van de mechanical engineers, ook bij software engineering staat vernieuwing centraal. Naast het leveren van een kwalitatief hoogwaardige machine worden we volop uitgedaagd om machinedata beschikbaar te stellen. Als machinebouwer leveren we zo een bijdrage aan de Factory of the Future.

Tweerichtingscommunicatie

Het beschikbaar stellen van data aan de klant is vaak wenselijk om:

 • Printers en andere elektronica-apparatuur aan te kunnen sturen vanuit de bedrijfssoftware.
 • De operator op een overzichtelijke, soms grafische manier, realtime informatie te geven over de prestaties van de machine.
 • Achteraf analyses te kunnen maken ten behoeve van procesoptimalisatie.

Het eerste punt is min of meer standaard. Het tweede punt helpt om service en onderhoud te verbeteren, zeker als we een koppeling met een eWON industriële router mogen installeren en configureren, zodat ons serviceteam storingen vanop afstand kan bekijken en indien mogelijk oplossen.

Bij het derde punt bestaat de uitdaging erin een koppeling te maken tussen de machine en een hogerliggend ERP-systeem (enterprise resource planning), zoals bijvoorbeeld SAP. Dat betekent: tweerichtingsverkeer tussen de afdeling orderverwerking van de klant én de Arodo verpakkingsmachine. Zo moet de operator die het order op de machine start verder geen gegevens meer invullen. Na productie/verwerking op de verpakkingsmachine stuurt de Arodo installatie alle relevante data weer terug naar het ERP-systeem. Deze gegevens kunnen per klant verschillen en worden op maat geprogrammeerd door onze software engineers.

Voorbeelden van inkomende data:

 • Arodo recept = het programmanummer met machine-instellingen
 • Af te vullen gewicht
 • Vanuit welke silo
 • Afzakgewicht
 • Enz.

Voorbeelden van uitgaande data:

 • Afgevuld gewicht
 • Units op pallet
 • Machinestatus
 • Enz.

Automatisering van verpakkingslijnen

Productielijnen koppelen aan ERP-pakketten, we doen het steeds vaker. Ook al is elke koppeling uniek, onze software engineers hebben door het volgen van cursussen en praktische ervaring in het veld flink wat inzicht in deze vorm van automatisering. Ze kennen de valkuilen.

Dat we op dit vlak een voortrekkersrol spelen, bewijst ons werk voor Nuscience, gespecialiseerd in premixes, concentraten, nutritionele concepten en voeradditieven in de diervoerindustrie. Hun verpakkingslijnen werden door Arodo geleverd en gekoppeld aan het bedrijfseigen ERP. 

In 2017 won Nuscience de titel ‘Factory of the Future’. Deze award zet fabrikanten in de kijker die toekomstgericht en systematisch de uitdagingen van de vierde industriële revolutie – digitalisatie – aangaan. Het is het eerste bedrijf dat kan garanderen dat er geen fouten gebeuren tijdens het microdoseringsproces, als gevolg van volledig geautomatiseerde processen en dubbele controles. We zijn dankbaar en trots op onze bijdrage!

Ontmoet de auteur

Frank Goris
Technisch en Commercieel Directeur